Suntem convinși că putem crește numai împreună cu clienții noștri. De aceea obiectivul nostru este să oferim clienților soluții de business, care să-i ajute la extinderea propriilor afaceri.
Pentru a realiza acest lucru punem la dispoziția clienților noștri consultanți cu o vastă experiență în implementarea soluțiilor de tip ERP, CRM, SFA, WMS sau BI, precum și următoarea gamă de servicii:
Dezvoltare software la cerere
Cu o vastă experienţă în dezvoltarea aplicaţiilor la cerere, NEXT este aici pentru a vă ajuta în gestionarea afacerii dumneavoastră.

De-a lungul timpului am învăţat că fiecare afacere are propriile ei particularităţi, de aceea credem că pentru eficientizarea şi optimizarea business-ului aplicaţiile informatice trebuie dezvoltate şi particularizate în funcţie de nevoi şi fluxuri.

Spre deosebire de aplicaţiile clasice standard, aplicaţiile dezvoltate la cerere se mulează perfect fluxurilor şi nevoilor fiecărei afaceri.

Folosind o metodologie proprie de analiză, dezvoltare, testare şi beneficiind de o experienţă vastă în acest domeniu, NEXT a dezvoltat şi implementat cu succes la clienţi din diverse domenii aplicaţii de tip SFA, WMS şi CRM. Deasemenea am realizat interfeţe între produsele noastre de tip ERP şi alte aplicaţii din organizaţiile clienţilor noştri.

Metodologia de analiză, dezvoltare, testare şi implementare folosită de către NEXT cuprinde următorii paşi:

 • Analiza cererii din partea clientului
 • Definirea proiectului
 • Identificarea şi definirea obiectivelor principale şi derivate
 • Identificarea indicatorilor cheie urmăriţi pentru realizarea proiectului (<strong>KPI</strong>)
 • Dezvoltarea aplicaţiei
 • Testarea aplicaţiei
 • Validarea de către client a aplicaţiei prin urmărirea indicatorilor cheie (<strong>KPI</strong>) şi realizarea obiectivelor asumate
 • Testarea aplicaţiei în organizaţia clientului
 • Corecţii bug-uri dacă este cazul
 • Implementarea aplicaţiei
 • GO LIVE

Folosind metodologia proprie de analiză, dezvoltare, testare şi implementare NEXT a creat cu succes diverse aplicaţii la cerere precum şi diverse interfeţe contribuind astfel la creşterea valorii adăugate a sistemului informatic în organizaţiile clienţilor noştri.
Implementare
Datorită complexităţii de business, sistemele ERP, CRM, SFA, WMS au devenit şi ele complexe, incluzând funcţionalităţi multiple. Importante pentru o companie care doreşte să utilizeze astfel de sisteme nu sunt numai calitatea şi funcţionalitatea acestora, ci şi modul în care sunt implementate astfel de soluţii.

Având angajaţi cu o experienţă de peste 10 ani în implementarea soluţiilor de tip ERP, CRM, SFA, WMS, NEXT vă oferă servicii de consultanţă şi implementare la cel mai înalt nivel, asigurând astfel obţinerea celor mai bune rezultate în exploatarea sistemelor WinMentor, WinMentor ENTERPRISE, Mago.Net, Memo SFA, Neoinvent WMS, Neoinvent CRM.

O implementare reuşită a unor astfel de sisteme asigură economii de resurse şi duce la îndeplinirea obiectivelor companiei dumneavoastră.

Pentru a ne asigura de succesul implementării şi realizarea obiectivelor propuse echipa NEXT foloseşte o metodologie de implementare dezvoltată de-a lungul timpului, bazată pe expertiza şi experienţa consultanţilor ei.

Metodologia de implementare cuprinde următoarele etape:

 1. Analiza afacerii
  • Organizarea proiectului
  • Analiza proceselor de business
  • Planificarea proiectului
  • Evaluare tehnică

 2. Proiectarea şi parametrizarea sistemului
  • Modelarea tehnică a aplicaţiei
  • Instalarea aplicaţiei
  • Modelarea proceselor de business
  • Aprobarea soluţiei

 3. Implementarea sistemului în organizaţia clientului
  • Prezentarea soluţiei tuturor utilizatorilor
  • Testarea sistemului în organizaţia clientului
  • Training utilizatori
  • GO LIVE
  • Asistenţă post-implementare
Suport post-implementare
Economia de piaţă este într-o continuă mişcare, din ce în ce mai competitivă şi având o ofertă din ce în ce mai acerbă. Astfel, pentru a rezista pe piaţă, fiecare afacere trebuie să fie dinamică, inovativă şi eficientă, iar pentru realizarea acestor obiective aplicaţiile software de tip ERP implementate în organizaţii trebuie să fie exploatate la maxim şi să ofere informaţii în timp real managerilor. Tocmai de aceea dezvoltarea aplicaţiilor de tip ERP trebuie să se afle într-un proces continuu în fiecare organizaţie, iar suportul post-implementare trebuie să existe şi să se realizeze la cel mai înalt nivel.

Pentru aceasta, echipa NEXT vă este alături cu profesionişti care să vă ofere suport pentru exploatarea eficientă şi corectă a soluţiilor WinMentor, WinMentor Enterprise, MagoNet, Memo SFA, Neoinvent WMS, Neoinvent CRM şi QlikView.

Puteţi beneficia de suport pentru aplicaţiile WinMentor, WinMentor Enterprise şi MagoNet, prin contractarea abonamentelor BASIC sau FULL.

Asistenţa în cazul abonamentului BASIC se acordă de către departamentul Help Desk sau de către consultanţii noştri telefonic, prin email sau skype.

Serviciile incluse în abonamentul BASIC pot fi:
 • Newsletter cu modificări legislative şi ale aplicaţiilor
 • Corectare erori de introducere a datelor
 • Repunere în funcţiune a aplicaţiilor în condiţiile Certificatului de Licenţiere în cazul problemelor apărute datorită utilizării necorespunzătoare a aplicaţiilor.
 • Instalarea la cerere de versiuni noi în vederea rezolvării eventualelor vicii ascunse, vicii rezolvate de producătorul aplicaţiei.
 • Modificarea rapoartelor existente în limitele permise de sistemul informatic;
 • Reorganizarea proceselor interne pe baza sistemului informatic integrat
 • Configurarea, adaptarea şi personalizarea aplicaţiei (în limitele permise de producător) la specificul Beneficiarului.

Asistenţa în cazul abonamentului FULL se acordă de către departamentul Help Desk sau de către consultanţii noştri prin deplasare la sediul clientului sau intervenţii de la distanţă prin soluţii specifice (TeamViewer), telefonic, prin email sau skype.

Serviciile incluse în abonamentul FULL pot fi:
 • Newsletter cu modificări legislative şi ale aplicaţiilor
 • Analiza şi definirea proceselor de business.
 • Analiza status-ului actual al sistemului.
 • Reorganizarea proceselor interne pe baza sistemului informatic integrat.
 • Instalarea bazei de date şi a aplicaţiilor pe server şi staţiile de lucru.
 • Configurarea, adaptarea şi personalizarea aplicaţiei (în limitele permise de producător) pe specificul Beneficiarului.
 • Iniţializarea în sistem a datelor existente.
 • Instruirea utilizatorilor.
 • Asistenţa în operarea curentă.
 • Corectare erori de introducere a datelor.
 • Repunere în funcţiune a aplicaţiilor în condiţiile Certificatului de Licenţiere în cazul problemelor apărute datorită utilizării necorespunzătoare a aplicaţiilor.
 • Instalarea la cerere de versiuni noi în vederea rezolvării eventualelor vicii ascunse, vicii rezolvate de producătorul aplicaţiei.
 • Reimplementarea aplicaţiei la solicitarea Beneficiarului.
 • Instruirea utilizatorilor.
 • Modificarea rapoartelor existente în limitele permise de sistemul informatic.
 • Crearea de rapoarte noi în cazul WinMentor Enterprise şi MagoNet.

Prin încheierea unui astfel de abonament veţi avea siguranţa că exploatarea aplicaţiilor WinMentor şi MagoNet se va realiza în cele mai bune condiţii precum şi că veţi beneficia la maxim de toate facilităţile sistemelor pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră.
De suportul aplicaţiilor MeMo SFA, Neoinvent şi QlikView puteţi beneficia prin încheierea unui contract de mentenanţă anual.

Suportul anual de mentenanţă include următoarele servicii:
 • Analiză procese de business şi modelare aplicaţii
 • Dezvoltare şi customizare aplicaţii pe specificul clientului
 • Upgrade-uri de versiuni
 • Suport pentru operarea curentă
 • Training utilizatori
 • Corecţii de bug-uri
 • Instalare aplicaţie pe dispozitive noi
 • Reinstalare aplicaţie
Training
O componentă importantă în implementarea cu succes a unui ERP, SFA, CRM sau WMS în cadrul fiecărei organizaţii o constituie training-ul personalului care va folosi aplicaţia.

Instruirea profesionistă şi temeinică a personalului atrage cu sine exploatarea optimă şi eficientă a sistemului implementat şi deasemenea face mai uşoară tranziţia la noua aplicaţie.

Pregătirea continuă a personalului pe toată durata exploatării sistemului este o altă componentă importantă şi are la bază dinamica fiecărei afaceri şi odată cu ea dinamica aplicaţiilor precum şi inducţia personalului nou în fiecare organizaţie. Pentru realizarea acestor cerinţe echipa NEXT vă pune la dispoziţie personal calificat pentru instruirea exploatării aplicaţiilor WinMentor, WinMentor Enterprise, MagoNet, Memo SFA, Neoinvent şi QlikView atât pe durata implementării cât şi după realizarea acesteia.

Trainingul personalului se realizează la sediul nostru sau la sediul clientului, în funcţie de specificul fiecărei aplicaţii şi de gradul de cunoştinţe necesare fiecăruia pentru exploatarea optimă a sistemelor mai sus menţionate. Clienţii care au un abonament post-implementare FULL sau abonament de mentenanţă pot beneficia de training-uri ale personalului lunar. Pentru cei care nu au un astfel de abonament se va înainta o ofertă în funcţie de numărul orelor necesare instruirii personalului.