Memo SFA Android - printare pe imprimante termice
Echipa Next IT a lansat odată cu ultimele versiuni de Memo SFA pentru platforma Android posibilitatea listării pe imprimante termice Zebra şi Rego.

Astfel toţi clienţii noştri au posibilitatea listării chitanţelor sau a facturilor pe imprimante termice de pe terminale cu sisteme de operare Android prin upgrade la versiunea de Memo SFA care conţine această facilitate.

 Pentru mai multe detalii vă rugăm să vă adresaţi consultanţilor noştri.
Neoinvent WMS - coduri de bare EAN 128 GS1
Din versiunea 1.0.51 a Neoinvent WMS a fost introdusă posibilitatea folosirii codurilor de bare EAN 128 GS1. Prin definirea dinamică în Neoinvent WMS Server a structurii codului de bare EAN 128 GS1 pot fi utilizate coduri de bare care să conţină orice informaţie disponibilă în acest format. Astfel puteţi particulariza codurile de bare în funcţie de furnizori sau informaţiile dorite în conţinutul acestora.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să vă adresaţi consultanţilor noştri.
WinMentor Enterprise - versiunea 9
Echipa WME a lansat versiunea 9 a ERP-ului WinMentor ENTERPRISE. Odată cu această versiune, pe lângă funcţionalităţi noi, puteţi beneficia de o interfaţă total schimbată, modernă şi dinamică. Deasemenea, aceasta poate fi particularizată pentru fiecare utilizator în funcţie de dorinţele acestuia pentru a crea un mediu de lucru plăcut şi prietenos.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să vă adresaţi consultanţilor noştri.
INREGISTRARE BACȘIȘ IN WinMENTOR

CONFIGURARE TIP CONTABIL

Bacşişul se va înregistra ca articol de tip stoc, cu TVA 0% şi cu tip contabil asociat conform figurii 1,2:
Figura 1

Figura 2

În Nomenclatorul de articole – Preţuri diverse se va completa preţul de vânzare cu 1, ca şi în figura 3.

Figura 3

CONFIGURARE CONSTANTE

Constante generale – Casă de marcat - „Case de marcat: Tipuri contabile pentru servicii pe monetare” - se completează cu tipul contabil creat anterior.

ADĂUGARE TRANZACȚIE

Pe casa de marcat se va selecta articolul creat, iar la cantitate se va trece contravaloarea bacşişului încasat, iar preţul va veni implicit din nomenclator cu valoarea 1. (Fig. 4) Pentru a putea urmări sumele cuvenite fiecărui angajat, acesta poate fi trecut în câmpul „Operator” sau „Agent”.
Figura 4


Pe monetar, pentru înregistrarea contabilă corectă, pe tab-ul „Livrare” la „PU inreg” şi „PU achiz” valoarea trebuie să fie zero. (Fig. 5)
Figura 5


REPARTIZARE BACȘIȘ

Pentru a vedea contravaloarea bacşişului obţinut de fiecare angajat, se poate consulta lista „Vânzări prin emulare” (Mentor – Diverse).
Figura 6

Pentru a putea reţine impozitul aferent bacşişului, acesta se va acorda prin „Prime vacanţă / venituri cu impunere finală”.

Figura 7

Plata efectivă se va face o singură dată pe lună, cumulând valoarea tuturor sumelor din cadrul lunii.

Figura 8
Limitare incasari/plati in numerar

Limitarea plăţilor/încasărilor în numerar – cu intrare in vigoare din 9 mai 2015

ATENTIE! In MOf nr 242 din 9 aprilie a fost publicata Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar care va intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii. Astfel, se introduc noi reguli privind operatiunile de plati/incasari in numerar. Urmeaza ca la intrarea in vigoare a legii, OG 15/1996 privind intarirea discipinei financiar-valutare sa fie abrogata.

Conform Legii 70/2015, în sfera limitărilor pentru operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar sunt introduse pe lângă persoanele juridice şi:

 • persoanele fizice autorizate;
 • întreprinderile individuale;
 • întreprinderile familiale;
 • liber profesioniştii;
 • persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent;
 • asocierile şi alte entităţi cu sau fară personalitate juridică.

In continutul acestui material, ne vom referi la toate aceste categorii de persoane ca fiind ENTITATI.
Aceste prevederi se aplica şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute se efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.
Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, publicat in MOf nr 616 din 6 septembrie 2007 si modificat de Regulamentul nr. 6/2012, publicat in MOf nr 341 din 19 mai 2012 stabileste ca plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează în moneda naţională (leu), cu cateva excepţii care se regasesc in Anexa 2 la acest Regulament, operaţiuni care se pot efectua şi în valută.
De asemenea, plăţile, încasările, transferurile şi orice alte operaţiuni între rezidenţi care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu).
In continuare sunt enumerate categoriile de rezidenţi şi situaţiile în care aceştia pot efectua operaţiuni în valută cu alţi rezidenţi:

a) persoanele fizice, pentru operaţiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional;

b) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni efectuate în străinătate;

c) persoanele juridice, pentru plăţile efectuate către furnizori şi subfurnizori, aferente bunurilor şi serviciilor care intră în componenţa produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate;

d) persoanele juridice care efectuează plăţi şi încasări nemijlocite decurgând din contracte de comerţ exterior şi prestări de servicii externe (export-import de bunuri şi servicii), pe baza contractelor de comision încheiate între comisionar şi comitent sau între comisionarul unui nerezident şi beneficiarul rezident, precum şi a contractelor de comerţ exterior respective;

e) persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăţi şi încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internaţională, contracte de export al unor obiective complexe şi al unor produse cu ciclu lung de fabricaţie;

f) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni care decurg din acte de comerţ derulate în porturi, în zonele din aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere, ori din acte de comerţ derulate pe parcurs extern în trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor;

g) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni ce decurg din organizarea şi/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul internaţional de mărfuri şi de persoane şi turismul internaţional;

h) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni decurgând din contracte externe de prelucrare în regim „lohn‖, pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenţi sunt nominalizaţi în autorizaţia de perfecţionare activă;

i) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese.

Toate celelalte operaţiuni între rezidenţi, care nu fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, pot fi efectuate în mod liber fie în moneda naţională (leu), fie în valută.
Toate aceste prevederi si limitari nu se aplică:

 • trezoreriei statului;
 • instituţiilor de credit;
 • instituţiilor emitente de monedă electronică autorizate de BNR;
 • instituţiilor care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de BNR sau autorizate în alt stat membru al UE şi notificate către BNR;
 • instituţiilor financiare nebancare (inclusiv casele de amanet);
 • entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar, pentru operaţiunile specific activităţii pentru care acestea au fost autorizate;
 • operatorilor din domeniul jocurilor de noroc.

Plafoanele stabilite pentru încasări/plăţi în numerar

Pot fi efectuate operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări de la entităţi în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/entitate;

b) plăţi către entităţi, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/entitate, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

c) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare;

d) încasări efectuate de către magazinele de tipul Cash&Carry de la entităţi în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/entitate;

e) plăţi către magazinele de tipul Cash&Carry, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

În cazul entităţilor care au organizate mai multe casierii, plafoanele prevăzute la literele a) si d) se vor urmări pe fiecare casierie în parte.
Sucursalele şi alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie şi/sau cont deschis la o instituţie de credit, aplică în mod corespunzător toate aceste prevederi.

Interzicerea plăţilor/încasărilor fragmentate

Încasare fragmentată = fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege;
Plată fragmentată = fracţionarea sumei de plată în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de plată în numerar stabilit prin lege;
Conform Legii 70/2015, sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi respectiv de 10.000 lei către magazinele de tipul Cash&Carry. Facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei pot fi achitate către furnizorii de bunuri şi servicii astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, iar suma care depăşeşte acest plafon poate fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.
De asemenea, sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul Cash&Carry.
In plus, este interzisă fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei in cazul Cash&Carry. Ar trebui sa apara lamuriri cu privire la faptul daca sunt cuprinse aici si facturile de avans, legea fiind neclara din acest punct de vedere.
În cazul entităţilor, pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv, 10.000 lei în numerar, iar sumele care depăşesc aceste plafoane pot fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

Persoane fizice - restricţii

Operaţiunile de încasari în numerar efectuate de entităţi de la persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/persoană. Sunt interzise încasările fragmentate de la o persoană în numerar pentru aceste tranzactii cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea operatiunilor cu valoare mai mare de 10.000 lei.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.

Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de entităţi către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei/persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.

Entitatile pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.

În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, iar sumele care depăşesc acest plafon pot fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar. În cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituita.

ATENTIE! Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de BNR sau autorizate în alt stat membru al UE şi notificate către BNR, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie. Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.

Excepţii de la limitarea încasărilor/plăţilor în numerar

Plafoanele limită prevăzute mai sus nu se aplică de catre entitati pentru următoarele operaţiuni:

a) depunerile de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de BNR, inclusiv în automatele de încasări în numerar;

b) achitarea în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului statului;

c) retragerile de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de BNR pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice, altele decât cele reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări;

d) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens;

e) transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de BNR sau autorizate în alt stat membru al UE şi notificate către BNR, potrivit legii;

f) depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Sancţiuni

Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie contravenţie, în condiţiile în care nu reprezintă infracţiune şi se sancţionează cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei.
Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienţilor, de către entităţi, pentru efectuarea de plăţi în numerar. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către organele MFP, ale ANAF şi unităţilor sale subordonate, conform competenţelor (de exemplu, Directia Generala Antifrauda).
Precizam faptul ca prevederile Legii 70/2015 nu se vor aplica contractelor incheiate inainte de 9 mai 2015.

DE RETINUT:

- noua lege nu se aplica doar persoanelor juridice ci tuturor categoriilor de persoane care desfasoara activitati economice (PFA, II, IF, profesii libere);

- plafoanele se aplica şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României;

- este interzisă fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei in cazul Cash&Carry;

- operaţiunile de încasari în numerar efectuate de entităţi de la persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/persoană;

- operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de entităţi către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei/persoană;

- operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie;

- nerespectarea prevederilor de mai sus constituie contravenţie, în condiţiile în care nu reprezintă infracţiune şi se sancţionează cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei.

Legea 70/2015 modifica si OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, insa noile dispozitii vor fi valabile incepand cu aprilie 2016 si se vor aplica doar institutiilor de credit.
Astfel, comisioanele interbancare percepute la tranzactiile cu cardurile de debit vor fi limitate la 0,2%, iar cele la operatiunile cu cardurile de credit la 0,3%, ceea ce inseamna ca banca emitenta nu poate sa perceapa institutiei acceptante (cea care ofera comerciantilor POS-uri unde consumatorii platesc cu cardul) un comision mai mare decat cel mentionat.
Este important de mentionat ca noile reglementari vor fi valabile doar pentru banci, nu si pentru operatiunile cu carduri comerciale si retrageri de numerar de la bancomate.
Acordurile dintre institutiile acceptante si beneficiarii platilor vor contine informatii detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plata si procesare, marja acceptantului, precum si a comisioanelor suplimentare aplicate in functie de marca si categoria respectivelor carduri de plata.
Bancile care nu vor respecta plafoanele valabile de anul viitor vor fi sanctionate cu amenzi de la 10.000 lei la 200.000 lei.
O alta modificare consta in faptul ca persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 100.000 euro si care nu vor accepta ca mijloc de plata cardurile de debit si credit vor fi amendate cu sume intre 5.000 si 7.500 de lei.

Schimbare cota TVA la alimente 9%

Modificare cota TVA alimente la 9% incepand cu 1 iunie 2015

In MOf nr 250 din 14 aprilie 2015 a fost publicata OUG 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal prin care, incepand cu 1 iunie 2015, se aplica TVA redusă de 9% pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:

- serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice;
- alimente si băuturi (cu excepţia băuturilor alcoolice), destinate consumului uman şi animal;
- animale şi păsări vii din specii domestice;
- seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor;
- produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.

Urmeaza ca in perioada urmatoare sa fie aduse modificari si Normelor de aplicare ale Codului fiscal prin care sa se stabileasca codurile NC din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun corespunzătoare acestor bunuri. Cota redusă de TVA de 9% se aplică pe întreg lanţul de comercializare, atât de producători, cât şi de comercianţi, persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Pentru 3 categorii de bunuri (triticum spelta, grâul comun şi secara), se aplică taxarea inversă începând cu 1 iunie 2011. Astfel, dacă atât furnizorul cât şi beneficiarul sunt persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, se aplică taxarea inversă, respectiv beneficiarul determină taxa aferentă, care se evidenţiază în Decontul 300 atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, prin aplicarea cotei de TVA de 9 %. Taxarea inversă nu se aplică în situaţia în care beneficiarul nu este o persoană înregistrată în scopuri de TVA. În acest caz, furnizorul (persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România) colectează TVA aplicând cota redusă de 9% pentru livrările de astfel de produse în interiorul tarii.

Procedura modificare cota in WinMentor

Este foarte important sa faceti urmatoarele modificari doar daca sunteti in luna iunie 2015 si ati facut in prealabil o salvare de date(toata firma). Daca au fost generate si alte luni, acestea vor trebui sterse din directorul firmei curente, din directorul DATA.

Astfel, in Mentor sunt necesare urmatoarele modificari:
1. Verificarea si actualizarea procentului de TVA
In nomenclatorul de TVA (Mentor -> Nomenclatoare -> Articole -> TVA) se verifica existenta cotei de 9%, iar in cazul in care aceasta nu exista, se adauga.

Se verifica apoi constantele specifice (Mentor -> Diverse -> Constanta generale Mentor –> TVA).
Acestea trebuie completate ca in figura.

Dupa ce au fost verificate aceste doua aspecte, se modifica procentul de TVA aferent articolelor. Exista doua posibilitati de modificare a procentului de TVA:

• modificare manuala pentru fiecare articol: (Nomenclatoare -> Articole -> Nomenclator) – se alege cota de TVA-ul aferenta fiecarui articol (in loc 24% alegem 9%)
• modificare automata (Service -> Conversie -> Modificare valori)
o se selecteaza articolele pentru care se face modificarea de TVA. Daca articolele sunt grupate pe clase de caracterizare se selecteaza clasa de articole ce contine articolele supuse modificarii cotei de TVA si se actioneaza butonul “Selectez toate”. Daca nu sunt grupate pe clase de caracterizare, acestea vor trebui selectate manual.

o se selecteaza DA la Modific % TVA si se alege cota de TVA 9% la “TVA nou”. Se actioneaza apoi butonul “Inlocuire valori pentru articolele selectate” ce va avea ca rezultat modificarea cotei de TVA la articolele selectate.

Se procedeaza la fel pentru toate clasele de articole ce sunt supuse noii cote de TVA(9%).
Pentru clientii care tin marfa la cost de achizitie (tip contabil marfa in depozit), aceasta este singura modificare de care este nevoie. De obicei, acesti clienti au definite si preturile in nomenclatorul de articole ca fiind “Nominale fara TVA”, drept urmare nici preturile de vanzare definite la nivel de articol (in nomenclator) nu necesita modificare.
In cazul clientilor care tin stocul de marfa la valoarea de inregistrare (adica valoarea stocului contine si adaos si TVA neexigibil- magazine, clienti cu gestiune de retail) trebuie urmata in continuare procedura, dupa cum este descris mai jos, pentru a actualiza si valoarea stocului. Daca se doreste pastrarea pretului actual inseamna ca se va modifica doar structura pretului de inregistrare (va scadea TVA-un neexigibil si va creste adaosul comercial),i ar daca se doreste diminuarea pretului de inregistrare conform diminuarii cotei de TVA, se vor aplica instructiunile de mai jos. In ambele cazuri, va fi nevoie de o modificare de pret pentru a actualiza valoarea de inregistrare a stocului de marfa.

2. Actualizarea valorii de vanzare a stocurilor – DOAR PENTRU CEI CARE TIN MARFA LA PRET DE VANZARE - RETAILERI

A. Actualizarea valorii stocurilor daca nu se doreste modificarea pretului de vanzare (se modifica doar structura acestuia – creste valoarea adaosului, se diminueaza valoarea TVA-ului) Daca pretul exista definit la nivel de nomenclator (pret nominal cu TVA inclus) se foloseste generatorul de modificari de pret pentru a se actualiza valoarea stocurilor. (Mentor -> Interne -> Generator modificari de pret)- pretul de vanzare ramane neschimbat. Se completeaza ziua in care se face modificarea de pret si carnetul de documente, apoi se selecteaza gestiunea pentru care urmeaza sa se faca actulizarea valorii stocurilor, tipul contabil, respectiv clasa articolelor.

Se selecteaza apoi cu plus verde produsele pentru care urmeaza sa se faca modificarea. In acest moment programul va aduce in view doar produsele din gestiunea selectata, care au tipul contabil “Marfa in magazin” si sunt din clasa selectata. Pentru preluarea tuturor articolelor din view se actioneaza butonul “Selectez toate”.

Se actioneaza apoi butonul “Generare”, iar in partea de jos a machetei va aparea documentul de modificare a preturilor. Se deschide acest document, se selecteaza optiunea “Modifica” apoi se da click pe coloana “PU dest” care va avea ca rezultat actualizarea valorii stocurilor in sensul diminuarii valorii TVA-ului si cresterii valorii adaosului. Pretul cu TVA va ramane acelasi.


Se efectueaza apoi aceleasi operatiuni si pentru celelalte gestiuni pentru care trebuie actualizata valoarea stocurilor.

B. Actualizarea valorii stocurilor cu modificarea pretului de vanzare (adaosul ramane acelasi, se diminueaza valoarea TVA-ului)

i. Actualizarea preturilor de vanzare
Exista doua posibilitati de actualizare a preturilor de vanzare
• Manual – se acceseaza fiecare articol din nomenclator si se modifica manual pretul de vanzare (Nomenclatoare -> Articole -> Nomenclator -> Preturi diverse)
• Automat (Nomenclator -> Actualizare pret vanzare) –
o Daca articolele sunt grupate pe clase de caracterizare se selecteaza macheta “Pret vanzare x Coef”, se selecteaza apoi clasa de articole ce contine articolele supuse modificarii cotei de TVA si categoria de pret.

Se completeaza in campul “Coeficientul pentru majorarea pretului” valoarea 0.879 (acest coeficient va pastra valoarea adaosului practicat anterior modificarii, avand ca rezultat doar diminuarea valoarea TVA-ului), apoi se actioneaza butonul START.

o Daca articolele nu sunt grupate pe clase de caracterizare se selecteaza macheta “Modificare selectiva”, se selecteaza categoria de pret pentru care se face modificarea, se bifeza optiunea “Se aplica doar pentru articolele”, apoi cu plus verde se selecteaza articolele pentru care urmeaza sa se faca modificarea.

Se revine apoi in macheta “Pret vanzare X Coef”, se completeaza in campul “Coeficientul pentru majorarea pretului” valoarea 0.879 (acest coeficient va pastra valoarea adaosului practicat anterior modificarii, avand ca rezultat doar diminuarea valoarea TVA-ului), apoi se actioneaza butonul START.
ii. Actualizarea valorii stocurilor
Pentru actualizarea valorii stocurilor se foloseste generatorul de modificari pret (Mentor -> Interne -> Generator modificari de pret).
Se completeaza ziua in care se face modificarea de pret si carnetul de documente, apoi se selecteaza gestiunea pentru care urmeaza sa se faca actualizarea valorii stocurilor, tipul contabil, respectiv clasa articolelor.


Se selecteaza apoi cu plus verde produsele pentru care urmeaza sa se faca modificarea. In acest moment programul va aduce in view doar produsele din gestiunea selectata, care au tipul contabil “Marfa in magazin” si sunt din clasa selectata. Pentru preluarea tuturor articolelor din view se actioneaza butonul “Selectez toate”.

Se actioneaza apoi butonul “Generare”, iar in partea de jos a machetei va aparea documentul de modificare a preturilor. Se deschide acest document, se selecteaza optiunea “Modifica” apoi se da click pe coloana “PU dest” care va avea ca rezultat actualizarea valorii stocurilor in sensul diminuarii valorii TVA-ului, pastrandu-se valorea adaosului. Pretul cu TVA se va modifica.


Se efectueaza apoi aceleasi operatiuni si pentru celelalte gestiuni pentru care trebuie actualizata valoarea stocurilor.
iii. Actualizarea valorii stocurilor pentru articolele care au in nomenclator pretul fara TVA.
Pentru actualizare se foloseste generatorul de modificari pret (Mentor -> Interne -> Generator modificari de pret).
Se completeaza ziua in care se face modificarea de pret si carnetul de documente, apoi se selecteaza gestiunea pentru care urmeaza sa se faca actualizarea valorii stocurilor, tipul contabil, respectiv clasa articolelor.
Se selecteaza apoi cu plus verde produsele pentru care urmeaza sa se faca modificarea. In acest moment programul va aduce in view doar produsele din gestiunea selectata, care au tipul contabil “Marfa in magazin” si sunt din clasa selectata. Pentru preluarea tuturor articolelor din view se actioneaza butonul “Selectez toate”. Preturile aduse vor fi preturile din nomenclator + TVA.
Se actioneaza apoi butonul “Generare” ce va avea ca efect actualizarea valorii TVA-ului.

iv. Actualizarea valorii stocurilor pentru articolele care nu au pretul trecut in nomenclator
Inainte de a se face modificarea pretului, se verifica daca articolele supuse diminuarii TVA-ului au in nomenclator specificat in view-ul Preturi diverse “cu TVA inlcus”- DA.
• Daca nu se doreste modificarea pretului de inregistrare (adaosul creste, valoarea TVA-ului se diminueaza), pe macheta Generator de modificari de pret se va completa pe coloana “+/-%” valoarea 13.76.

• Daca se doreste modificarea pretului de inregistrare (valoarea adaosului ramane aceeasi, se diminueaza TVA-ul), pe macheta Generator modificari de pret stocurile sunt aduse la pretul de inregistrare recalculat cu noua cota de TVA – modificarea pretului se face prin folosirea butonului Generare.

v. Articole evidentiate valoric
Se creaza un nou articol “Marfa in magazin valoric 9%” ce va avea asociata cota de TVA 9%.
Se inventariaza stocurile pentru care urmeaza sa se faca modificarea TVA-ului pentru a se stabili valoarea acestora.
In meniul Mentor -> Interne -> Diminuari de stoc se alege articolul generic definit cu TVA 24% (Marfa in magazin valoric), se completeaza 1 la cantitate si se alege un cont intermediar (de exemplu contul 473). In view-ul Livrare se completeaza la PU inreg valoarea stocurilor inventariate, apoi cu dublu click pe OK se genereaza valoarea de achizitie.

In meniul Mentor -> Interne -> Mariri de stoc se alege articolul generic definit cu TVA 9% (Marfa in magazin valori 9%), se completeaza 1 la cantitate si se alege cont intermediar folosit la diminuarea de stoc.

A. Daca se doreste mentinerea preturilor de vanzare vechi (creste adaosul si se diminueaza valoarea TVA-ului), atunci in view-ul Livrare se completeaza PU inreg valoarea de inventar iar la PU achizitie valoarea generata la diminuarea de stoc.

B. Daca se doreste modificarea pretului de vanzare (pastrarea valorii adaosului, diminuarea valorii TVA-ului) atunci in view-ul Livrare la rubrica PU inreg se va completa noua valoare de inregistrare egala cu valoarea de inventar * 0.879, iar la PU achizitie se va trece valoarea generata la diminuarea de stoc.

Dupa efectuarea modificarilor se verifica raportul de gestiune/lista de stocuri la moment, pentru a vedea daca s-a procedat corect si s-a obtinut rezultatul dorit(noile preturi de inregistrare). De asemenea, verificati notele contabile generate de modificarile de pret sau in cazul marfii tinute global-valoric, de diminuarile si maririle de stoc.

Publicare norme metodologice de aplicare a Legii 571/2003

Va informam ca in data de 28.05.2015 s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniai, partea I, nr. 373/28.05.2015 Hotararea Guvernului nr. 367/27.05.2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003. Printre aspectele clarificate se afla si lista codurilor de produse pentru care se va aplica noua cota de TVA 9% si tratamentul fiscal al bacsisului.

Pentru informatii suplimentare puteti consulta textul integral al HG nr. 367/27.05.2015 aici

Modificare salariu minim pe economie

Incepand cu data de 1 iulie valoarea salariului minim pe economie va fi de 1050 RON.

Astfel, dupa deschiderea lunii iulie in Mentor, trebuie facute urmatoarele configurari:

- in constante generale -> Personal salarizare:

                        - 5.1.02 Salar minim pe economie: 1050

                        - 5.1.07 Suma rezultata dupa diminuare nu poate fi mai mica de: 1050

                        - 10.05 Baza de calcul minima sanatate titular: 1050

                        - 10.09 Baza de calcul maxima somaj titular: 12600


- in modului Salarii -> Nomenclatoare -> Contributii angajat/angajator -> Contributii concedii de boala - se modifica baza de calcul maxima: 12600


Arenda in WinMentor Enterprise

Timpul dumneavoastra este pretios pentru noi si il puteti folosi acum mai mult pentru ceea ce va place!

Pentru cei care lucreaza in agricultura, avem un nou mod de evidenta a contractelor de arenda, in cadrul modulului Comercial al soft-ului. Veti sti in orice moment cate hectare se lucreaza, cine sunt proprietarii parcelelor si ce sume trebuie sa se plateasca arendatorilor. De asemenea, urmarirea se face in functie de ce vreti sa dati arendatorului- bani, bani si produse sau exclusiv plata in natura.
 Nu veti mai duce grija sumelor ce trebuie stopate la sursa, pentru a fi virate ulterior la bugetul statului, totul facandu-se automat in WinMentor Enterprise.
 In fapt, ERP-ul WinMentor Enterprise pentru contractele de arenda va va integra partea contabila (si pe cea fiscala), cu partea manageriala, de urmarire in realitate a acestor lucrari precum si cu situatia la zi a datoriilor catre arendatori.
Combinand aceasta optiune cu cea de cash-flow previzional, managerul este tot timpul corect informat in ceea ce priveste incasarile si platile viitoare putand astfel sa echilibreze aceasta balanta, fara a se confrunta cu situatii de lipsa de lichiditati. Va punem la dispozitie o diversitate de rapoarte de urmarire, cateva exemple fiind prezentate in print-screen-urile de mai jos.

Contracte de arenda (cine e proprietarul, cate hectare sunt cultivate, despre ce culturi si parcele este vorba):

In functie de alegerea arendatorului, contractele se pot plati in bani sau in natura (sau in ambele). In acest sens, aveti doua exemple de rapoarte:


Diminuare cota TVA de la 24% la 20% incepand cu 1 ianuarie 2016

In Monitorul Oficial al Romaniei nr.688 din 10 septembrie 2015 s-a publicat Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Tot in MOf. nr. 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal.

Noul Cod fiscal, care urmeaza sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2016 aduce modificari importante tuturor zonelor importante ale fiscalitatii, inclusiv sistemului de cote de taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Astfel, una dintre cele mai importante modificari vizeaza reducerea cotei generale de TVA de la 24% (cat este in prezent) la 20% incepand cu 1 ianuarie 2016, urmand ca din 2017 sa se reduca la 19%.

Asadar, din 2016, noua cota standard de TVA de 20% se va aplica tuturor operatiunilor de livrari de bunuri si prestari de servicii, exceptie facand operatiunile scutite de taxa si operatiunile pentru care sunt valabile cote reduse de TVA.

Incepand cu 2016, vor beneficia de o cota redusa de TVA de la 9% la 5% urmatoarele: manualele scolare, cartile, ziarele si revistele (cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii), precum si serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii si evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decat cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m).

Tot la capitolul TVA, noile prevederi introduc taxarea inversa pentru livrarea de cladiri, parţi de cladire si terenuri de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare prin efectul legii sau prin optiune.

Se introduce taxarea inversa (pana la 31 decembrie 2018) si in cazul telefoanelor mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri si a dispozitivelor cu circuite integrate.

PROCEDURA DIMINUARE COTA TVA LA 20% IN WINMENTOR

Inainte de a efectua orice fel de modificare in WinMentor, se face o salvare de date din Service-Diverse-Salvare date, unde se alege toata firma.

Modificarile in program se fac obligatoriu in luna ianuarie 2016, cu lunile precedente inchise. Daca sunt deschise alte luni in avans, acestea se vor sterge din folderul WinMent-DATA-“nume scurt firma”.

PAS 1: MODIFICAREA COTEI DE TVA DE 24% IN 20%

Se intra in Mentor – Nomenclatoare – Articole – TVA, se alege cota de 24% si se modifica in sensul inlocuirii vechii valori - “24” cu noua valoare – “20”,ca in figura de mai jos.

Aceasta operatiune are ca efect modificarea cotei de TVA la 20% la toate articolele din nomenclator care aveau atasata cota de TVA de 24%. Aceasta modificare se produce automat, fara alte interventii ale utilizatorului.

PAS 2: VERIFICAREA CONSTANTELOR SPECIFICE

In Mentor – Diverse – Constante generale MENTOR – 06.TVAse verifica pct.3-COTE TVA -trebuie sa fie ca in figura de mai jos:

Acestea nu necesita nici o modificare, valorile de la Tip TVA implicit si TVA-procent maxim schimbandu-se in mod automat in momentul modificarii cotei de TVA din nomenclatorul de articole – nomenclator TVA.

I. CLIENTI CARE PASTREAZA MARFA LA COST DE ACHIZITIE (Tip contabil – Marfa in depozit)

Pentru acesti clienti, sunt suficienti cei 2 pasi prezentati mai sus.
In general, clientii care tin marfa la cost de achizitie au definite si preturile de vanzare in nomenclatorul de articole ca fiind Nominale fara TVA. Practic, la vanzarea produselor se formeaza automat preturile nominale cu TVA, conform cotei de TVA atasata la nivel de articol. Asadar, in cazul stocurilor pastrate la cost de achizitie nu sunt necesare modificari ale preturilor din nomenclatorul de articole.

II. CLIENTI CARE PASTREAZA MARFA LA VALOAREA DE INREGISTRARE (Tip contabil – Marfa in magazin)

In cazul acestor clienti, valoarea stocului contine atat adaos, cat si TVA neexigibil.
Dupa modificarea cotei de TVA si dupa verificarea constantelor, este obligatorie si actualizarea valorii stocului de marfa.
In aceasta situatie, avem urmatoarele optiuni:

 1. Pastrarea preturilor vechi de vanzare –ceea ce presupune modificarea structurii preturilor de inregistrare (adaosul creste, TVA-ul scade)
 2. Diminuarea preturilor de vanzare, conform diminuarii cotei de TVA.

In ambele cazuri, vom folosi modificarea de pret pentru actualizarea valorii stocului de marfa.

ACTUALIZAREA VALORII STOCURILOR CU PASTRAREA PRETURILOR DE VANZARE

In cazul in care se doreste pastrarea preturilor de vanzare va trebui modificata structura valorii stocurilor, in sensul diminuarii valorii TVA-ului si cresterii valorii adaosului.

In cazul in care, in nomenclator, la nivel de articol, exista un pret definit, iar acest pret este nominal cu TVA inclus, actualizarea valorii stocului se va realiza utilizand generatorul de modificari de pret. Acesta se acceseaza din Mentor-Interne-…Generator modificari de pret.

La intrebarea “Actualizez acum lista de stocuri?” se va alege “DA”, iar in macheta afisata se vor introduce: data la care se inregistreaza modificarea de pret si carnetul de documente. Apoi se va filtra lista de stocuri la care urmeaza sa fie modificata structuta valorii.

Avem urmatoarele posibilitati de filtrare a stocurilor:

 • Stocuri din gestiunea:…?”- se va alege gestiunea dorita;
 • Numai tipul contabil:…?”–unde se va alege “Marfa in magazin”;
 • Filtrare stoc dupa clasa de incadrare a articolelor – se bifeaza “DA”, iar la “Doar stocuri din clasa…” se vor alege clasele care cuprind articole ce necesita modificare;
 • Filtrare dupa cota de TVA a articolului” – se bifeaza “DA” si se alege valoarea “20” din nomenclatorul de cote de TVA.

Dupa stabilirea tuturor filtrelor se apasa “+”-ul verde din partea dreapta a machetei, ce are ca efect generarea unui view in care sunt aduse toate articolele care indeplinesc criteriile de selectie. Sunt aduse toate articolele din gestiunea aleasa ce au ca si tip contabil “Marfa in magazin” si care au atasata cota de TVA de 20%. Se apasa butonul “Selectez Toate” pentru a prelua toate articolele din view ce indeplinesc criteriile de selectie. Apoi, fara a genera deocamdata modificarea de pret, putem repeta selectia articolelor, alegand o alta gestiune, restul filtrelor ramanand la fel.

Dupa preluarea tuturor articolelelor se apasa butonul “Generare” din partea de jos a machetei, ce are ca efect generarea si salvarea documentului de modificare de pret. In partea de jos a machetei apare numarul documentului tocmai salvat.

Cu click pe acest numar (sau in Mentor-Interne-Modificari de pret) se deschide acest document, se da “Modific”, dupa care se da click pe “PU dest”, ce are ca efect modificarea structurii valorii stocului, in sensul diminuarii valorii TVA-ului si cresterii valorii adaosului,

valoarea totala a stocului ramanand neschimbata. De asemenea, pretul nominal cu TVA ramane neschimbat.

Se poate repeta procedura de mai sus pana cand sunt selectate toate articolele la care a fost diminuat TVA-ul la 20%.

B. ACTUALIZAREA VALORII STOCURILOR CU MODIFICAREA(DIMINUAREA) PRETURILOR DE VANZARE

B1. ACTUALIZAREA VALORII STOCURILOR PENTRU ARTICOLELE CARE AU TRECUT IN NOMENCLATOR PRETUL NOMINAL CU TVA INCLUS

In cazul in care se doreste modificarea preturilor de vanzare conform diminuarii cotei de TVA asociata, adaosul va ramane neschimbat, dar se va diminua valoarea TVA-ului, scazand astfel pretul de vanzare.

Actualizarea valorii stocurilor in acest caz cuprinde 2 etape:

1) Actualizarea preturilor de vanzare (preturi nominale cu TVA)

Preturile pot fi actualizate: -manual – intrand pe detaliile fiecarui articol din nomenclator si modificand manual pretul de vanzare, inlocuind vechiul pret ce continea TVA 24% cu noul pret calculat cu TVA 20%.
-automat – din Mentor-Nomenclatoare-Actualizare pret vanzare.
-> articole grupate pe clase de caracterizare

In macheta de actualizare preturi se selecteaza “2.Pret vanzareX Coef.”, dupa care se aleg clasa de caracterizare a articolelor si categoria de pret – nominal cu TVA.La “Coeficient pentru majorarea pretului:…” se completeaza valoarea 0.9677. Acest coeficient pastreaza valoarea adaosului neschimbata, diminuand insa TVA-ul.

Dupa completarea tuturor datelor se apasa butonul START.

->articole negrupate pe clase de caracterizare Daca articolele nu sunt grupate pec lase, se merge tot in Mentor-Nomenclator-Actualizare pret vanzare, insa se va alege “3.Modificare selectiva”. Se alege categoria de pret, apoi se bifeaza: ”Se aplica doar la articolele…”.

Cu “+”-ul verde se deschide un view ce cuprinde toate articolele din nomenclator, indiferent de cota de TVA.

In acest caz, articolele la care trebuie modificat pretul se vor alege manual din view-ul respectiv.

Cu “+”-ul albastru se deschide o macheta de selectare rapida a articolelor, in functie de anumite filtre stabilite.

Se selecteaza “Indiferent de tip – Stoc”, “Indiferent de cota de TVA – 20%” si “Indiferent de continutul de TVA al pretului – Cu TVA”. Daca exista categorii de pret, clase sau gestiuni si tipuri contabile implicite, articolele se pot filtra si in functie de aceste criterii.

Dupa selectarea tuturor articolelor, se merge pe ..Pret vanzareXCoef., se completeaza valoarea 0.9677. Acest coeficient pastreaza valoarea adaosului neschimbata, diminuand insa TVA-ul.
Dupa acesti pasi se actioneaza butonul START.

2) Actualizarea valorii stocurilor

Dupa actualizarea preturilor de vanzare este necesara si actualizarea valorii stocurilor. Aceasta se realizeaza din Mentor-Interne-…Generator modificari de pret.
Se aleg data si carnetul documentului, apoi se filtreaza lista de stocuri in functie de gestiune, tip contabil (Marfa in magazin), cota TVA (20%), clasa – daca articolele sunt grupate pe clase.

La actionarea “+”-ului verde se deschide un view in care se regasesc toate articolele care indeplinesc criteriile de filtrare.
Cu ajutorul butonului “Selectez toate” se preiau toate articolele din view.
Se apasa butonul “Generare” ce are ca efect generarea si salvarea documentului de modificare de pret.
In partea de jos a machetei apare numarul documentului de modificare de pret. Se deschide documentul respectiv, se da “Modific”, apoi click pe “PU inreg”.

Rezultatul este actualizarea valorii stocului, pastrandu-se adaosul si diminuandu-se valoarea TVA-ului. Se modifica pretul cu TVA al articolelor.
Se repeta procedura de mai sus si pentru restul gestiunilor la care este necesara actualizarea valorii stocurilor.

B2. ACTUALIZAREA VALORII STOCURILOR PENTRU ARTICOLELE CARE AU TRECUT IN NOMENCLATOR PRETUL NOMINAL FARA TVA

Pentru actualizarea valorii stocurilor in cazul articolelor care au trecut in nomenclator pretul fara TVA se foloseste Generatorul de modificari de pret.
Se aleg data si carnetul documentului, apoi se filtreaza lista de stocuri in functie de gestiune, tip contabil (Marfa in magazin), cota TVA (20%), clasa – daca articolele sunt grupate pe clase.
La actionarea “+”-ului verde se deschide un view in care se regasesc toate articolele care indeplinesc criteriile de filtrare.
Cu ajutorul butonului “Selectez toate” se preiau toate articolele din view.
Pe document, preturile aduse sunt preturile din nomenclator+TVA.
La actionarea butonului “Generare” se actualizeaza valoarea TVA-ului, conform noii cote de 20%.

B3. ACTUALIZAREA VALORII STOCURILOR PENTRU ARTICOLELE CARE NU AU TRECUT IN NOMENCLATOR PRETUL DE VANZARE

Inainte de a face modificari se verifica daca in nomenclator articole, la Preturi diverse este “DA” la “Cu TVA inclus”.

 • Daca nu se doreste modificarea pretului de inregistrare, adaosul va creste, iar TVA-ul se va diminua.
  In macheta Generator modificari de pret, dupa introducerea datelor si preluarea articolelor in functie de filtrele stabilite, in dreptul coloanei +/-(%) se va completa valoarea 3.32. Se actioneaza butonul “Generare”.
 • Daca se doreste modificarea pretului de inregistrare, valoarea adaosului ramane neschimbata, iar valoarea TVA-ului se diminueaza conform noii cote.
  In macheta Generator modificari de pret se introduc datele si se filtreaza stocurile. Aceste stocuri sunt aduse la valoarea de inregistrare recalculate cu noua cotaa de TVA 20%. Se actioneaza butonul “generare” pentru a se realiza modificarea preturilor.

C. ACTUALIZAREA VALORII STOCURILOR PENTRU ARTICOLE EVIDENTIATE VALORIC

Se creeaza un articol “Marfa in magazin valoric 20%” – cu cota de TVA asociata 20%.
Se inventariaza stocurile la care s-a schimbat cota de TVA pentru a se determina valoarea acestora.
In Mentor-Interne-Diminuari de stoc se alege articolul “Marfa in magazin valoric 24%”, se completeaza 1 la cantitate si se alege un cont intermediar (se poate alege contul 473). Pe 2.Livrare – se completeaza valoarea de inregistrare stabilita in urma inventarului si se da dublu click pe “OK”, ce are ca rezultat generarea valorii de achizitie.

In Mentor-Interne-Mariri de stoc – se alege articolul creat anterior - “Marfa in magazin valoric 20%”, se completeaza 1 la cantitate si se alege un cont intermediar – acelasi cont ales la diminuarea de stoc.

 • Daca se doreste mentinerea preturilor de vanzare vechi – creste adaosul si se diminueaza TVA-ul.
  In view-ul Livrare, la PU inreg se completeaza valoarea de inventar, iar la PU achizitie valoarea generate de diminuarea de stoc.
 • Daca se doreste modificarea preturilor de vanzare – adaosul ramane neschimbat, scade valoarea TVA-ului
  In view-ul Livrare, la PU inreg se completeaza cu noua valoare de inregistrare, care este egala cu valoarea de inventar*0.9677, iar la PU achizitie se va trece valoarea generata la diminuarea de stoc.

Dupa efectuarea tuturor modificarilor se va verifica lista de stocuri la moment si raportul de gestiune pentru a verifica corectitudinea operatiunilor desfasurate. De asemenea, se verifica si contul intermediar care trebuie sa fie inchis in urma maririi si a dminuarii de stoc (in cazul marfurilor valorice).

Rapoarte grafice in WinMentor Enterprise

Cu totii stim ca resursa cea mai pretioasa a zilelor noastre este timpul: simtim mereu ca nu avem timp pentru a realiza tot ceea ce ne propunem si avem nevoie de ceva care sa ne eficientizeze activitatea, pentru a nu mai pierde momente pretioase.

Astfel, in calitate de manager al unei companii sau al unui departament, cu siguranta aveti nevoie de rapoarte care sa contina informatii relevante si disponibile in timp real.

Echipa NeXT RMA vine in intampinarea acestei nevoi dezvoltand o intreaga gama de rapoarte in Excel, care preiau datele din baza de date Oracle a soft-ului WinMentor Enterprise intr-un timp foarte scurt, printr-un Refresh.Aceste rapoarte au urmatoarele avantaje:
 • Sunt flexibile
 • Usor configurabile
 • Ofera acces la informatie in timp real
 • Sunt foarte usor de manipulat de catre cei care prefera Excel-ul
 • Pot fi accesate din orice locatie (unde exista o conexiune la internet)
 • Pot fi construite oricat de detaliat sau centralizat se doresteScopul unor rapoarte corect construite este de a va diminua timpul necesar pentru luarea deciziilor, prin prezentarea informatiilor cheie care va intereseaza intr-un singur loc, fara necesitatea de a rula numeroase liste intermediare ca sa ajungeti la o concluzie in ceea ce priveste starea sau evolutia departamentului care va intereseaza.


Imaginati-va o lume in care timpul utilizat pentru cautarea informatiilor relevante se injumatateste. Nu ar merita sa folositi acel timp in alt scop? Luati in considerare WinMentor Enterprise – un ERP de top - si utilizati atat rapoartele default, cat si si pe cele construite de echipa NeXT RMA in Excel folosind baza de date Oracle ce sta in spatele acestui soft.Veti simti rezultatele in cresterea business-ului dvs. si in timpul economisit si folosit pentru alte activitati, oricare ar fi acelea. Putem sa va oferim referinte in acest sens de la manageri care utilizeaza WinMentor Enterprise si rapoartele in Excel dezvoltate de catre noi.
Procedura stornare avans facturat anterior datei de 01.01.2016 (cu cota TVA 24%)

 - Se creeaza cota de TVA 24% in Nomenclatoare - Articole – TVA.
  
- Se creeaza articolul folosit la facturarea avansului ce trebuie stornat si se ataseaza cota TVA 24%.

- Pe factura de storno, dupa alegerea partenerului, se va alege articolul nou creat.


 Spre exemplu, in situatia in care se doreste stornarea unui avans de la client, facturat cu cota TVA 24%, dupa parcurgerea pasilor de mai sus, se merge pe Iesiri – Iesiri pe Facturi si se alege partenerul. Apoi, cu “+”-ul verde se va alege articolul de avans nou creat, cel cu cota 24%.


Pe ecran se deschide o macheta ce contine lista obligatiilor de plata / incasare ale partenerului respectiv legate de contul implicit atasat la nivel de articol (in cazul nostru contul 419). Din lista se va alege factura de avans ce trebuie stornata, putandu-se prelua toata suma sau partial.


Urmand instructiunile de mai sus, avansul facturat anterior se va storna corect, cu aceeasi cota de TVA. Factura de storno a avansului va fi legata de factura initiala, iar notele contabile vor fi facute corect.In cazul stornarii avansurilor catre furnizori, se vor urma aceeasi pasi ca in cazul stornarii avansurilor de la clienti.

Parametrii configurare calcul salarii 2016

1. Contributii angajat2. Contributii angajator
3. Deduceri generale

4. Constante generale de functionare

Salariul minim pe economie din mai 2016

Hotararea Guvernului nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 987 din 31 decembrie 2015.

Conform actului, din data de 1 mai 2016, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, va fi de 1.250 de lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 de ore in medie pe luna in anul 2016.

Modificarile in program se fac inainte de calculul salariului aferent lunii mai.

WinMENTOR – SALARII

1.Constante generale de functionare > Personal salarizare

2. Contributii Angajator / Angajator > Salarii

Versiune noua WinMentor pentru Declaratia 394

Avand in vedere modificarile legislative referitoare la structura Declaratiei 394, va aducem la cunostinta ca a fost postata pe site-ul producatorului aplicatiei o noua versiune de WinMentor, care sa corespunda noilor cerinte.

IMPORTANT: Pentru o validare corecta a Declaratiei 394 va rugam sa consultati documentatia privind modalitatea de introducere a documentelor in sistem conform legislatiei intrate in vigoare incepand cu data de 01 iulie 2016, precum si modificarile ce vor trebui facute in program (modificari ce tin si de specificul activitatilor desfasurate).

Versiunea 824.xx.pdf
ANEXA_FACTURA SERVICII ELECTRONICE.pdf
ANEXA_MODIFICARI WinMENTOR.pdf
Versiune noua WinMentor pentru D112

Conform ordonantei Ordonantei 4/2017 si Ordinului 2343/2017, in cazul câştigului lunar brut prevăzut la art. 139, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Pentru functionarea corespunzatoare in WinMentor, trebuie sa faceti update la versiunea 846.03 (declaratii 202.03) si sa faceti configurarile conform pdf-ului de mai jos

Document PDF